یه وقت هست ما فکر میکنیم خدا در حقمون ظلم کرده و چیزی که حقمون هست رو بهمون نداده

اما آیا به این فکر میکنیم که هر چیزی که لازم بوده رو بهمون داده و ما فقط در موقعیتی که باید قرار نمیدیم و ندادیم خودمون رو؟

اگر خودمونو با کسی مقایسه میکنیم و حسرت میخوریم

خب ببینیم آیا تو موقعیت اون قرار دادیم خودمونو و اون چیزایی که اون داره رو بدست نیاوردیم؟

اگر ما جای اون بودیم، دقیقا با همون شرایط، آیا اون چیزا گیرمون نمیومد؟

منبع : بین ستاره ایتو موقعیت قرار گرفتیم که چیزی بهمون ندادن؟
برچسب ها : بهمون ,چیزی ,میکنیم