میدونی

نمیدونم این واقعیته یا نه

ولی چیزیه که با شواهدی که من میبینم اصلا تفاوتی نداره

نه حتی کوچکترین تفاوتی

مردم فقط و فقط در صورتی که بهت نیاز داشته باشن بهت سر میزنن

دوحالت داره این قضیه

یا بهت نیاز دارن

یا نیازی بهت ندارن، منتهی انقدر حوصلشون سر رفته و چیزی ندارن میان برای تنوع پیش تو

نمیدونم اینجوری باید باشه، اینجوری بوده و هست و خواهد بود، اینجوری حالت طبییعیشه و...

ولی بنظرم

فقط در دوحالت باید به کسی سر بزنی

فقط بخاطر اینکه دوستش داری و تو دلت جایی داره

بخاطر اینکه کاری داشته باشی

شاید بشه گفت اون اولی کاملا حذف شده

فکر نکنم تو این زمونه کسی بخاطر کسی بهش سر بزنه

البته نکه کلا نباشه

هست

خیلی کم

منبع : بین ستاره ایمطلب 751
برچسب ها : اینجوری ,بخاطر اینکه